Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012Οι γραμματείες των
φροντιστηρίων ΘΕΜΑΤΙΚΟ
θα παραμείνουν κλειστές
από την Κυριακή 23/12/12 έως και την Τετάρτη 02/01/13
λόγω των Χριστουγεννιάτικων διακοπών.
Σας ευχόμαστε
Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το νέο έτος!!!


Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΕΙ ΣΕ ΑΕΙ

Το ακριβές και πλήρες Σχέδιο της Τροπολογίας για τις Μετεγγραφές φοιτητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, την οποία έχει ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος στα χέρια του και θα την καταθέσει σε μία από τις επόμενες δύο συνεδριάσεις (Τρίτη ή Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα) της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων έχει ως εξής: 

20. α. Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ' αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (ΦΕΚ Β' 874), όπως τροποποιήθηκε, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, ήτοι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) κατά κεφαλήν.
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα.
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά αύξουσα κατανομή,
ββ) ο δικαιούχος να είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α' 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120),
στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
ε.Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΗΓΗ: ESOS

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Επανέρχεται η βάση του «10» σε ΑΕΙ και ΤΕΙ ???

Επανέρχεται η βάση του «10» σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
 
Σενάριο για επαναφορά της βάση του 10 για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας. Η επαναφορά πιθανότατα θα αφορά τους φετινούς απόφοιτους, όσους δηλαδή δώσουν Πανελλαδικές τον επόμενο Μάιο.
το αίτημα για επαναφορά της βάση του 10 αυτό έθεσαν οι εκπρόσωποι της συνόδου των προέδρων ΤΕΙ στον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ο οποίος εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο αυτό. Το θέμα της επαναφοράς της βάσης του «10» άρχισε να συζητείται μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων πανελλαδικών εξετάσεων που έδειξαν ότι περί τα 100 τμήματα -εκ των οποίων τα 83 σε ΤΕΙ της περιφέρειας- άνοιξαν τις «πύλες» τους με λιγότερα από 10.000 μόρια. Στα τμήματα αυτά εισήχθησαν συνολικά 29.009 υποψήφιοι, ποσοστό 34,7% επί του συνόλου.
Η βάση του «10» είχε καθιερωθεί το 2006 επί υπουργίας Μαριέττας Γιαννάκου. Το μέτρο εφαρμόστηκε επί τέσσερα χρόνια -στη διάρκεια των οποίων όμως οι κενές θέσεις σε ΤΕΙ έφθασαν περί τις 70.000- και το 2010 καταργήθηκε από την πρώην υπουργό Άννα Διαμαντοπούλου.

ΠΗΓΗ: "ΗΜΕΡΗΣΙΑ"

Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Ο υπουργός παιδείας αναλύει το σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων τμημάτων και σχολών στα ΑΕΙ

«Τα κακώς κείμενα πρέπει να διορθωθούν. Οι αναβολές δεν έχουν κανένα νόημα» τονίζει, στη συνέντευξή του στην «Κ», ο υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενόψει των αποφάσεων για το σχέδιο καταργήσεων και συγχωνεύσεων τμημάτων, σχολών και ιδρυμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο υπουργός ξεκαθαρίζει ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από το 2013-2014, και άρα θα αφορούν τους υποψηφίους των επόμενων πανελλαδικών εξετάσεων. «Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα μηχανογραφικό δελτίο που δεν θα περιλαμβάνει Τμήματα που οδηγούν a priori στην ανεργία» υπογραμμίζει, και συμπληρώνει: «Ολοι έχουν να κερδίσουν. Πρωτίστως, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ισχυρότερα πτυχία. Οι οικογένειες θα ωφεληθούν γιατί οι θυσίες τους θα έχουν πραγματικό αντίκρισμα. Τα ΑΕΙ θα αναβαθμιστούν διεθνώς». Ομως, παρά τη συρρίκνωση του αριθμού των Τμημάτων -από τα 500 σήμερα υπολογίζεται ότι θα μείνουν 350- ο αριθμός των εισακτέων θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα - ενδεικτικά από τις εξετάσεις του περασμένου Μαΐου εισήχθησαν στα ΑΕΙ 81.000 υποψήφιοι. Ο υπ. Παιδείας ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι δεν υπάρχει «περίπτωση απόλυσης προσωπικού» από τα Τμήματα που θα συγχωνευθούν. Τα κριτήρια του σχεδίου «Αθηνά», όπως ονομάζεται ο σχεδιασμός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση για τον οποίο ο κ. Αρβανιτόπουλος θα έχει από αύριο συναντήσεις με τις Συνόδους Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ, θα κινηθούν σε πέντε άξονες. Ετσι, στο μικροσκόπιο θα βρεθούν Τμήματα με υπερεξειδικευμένο αντικείμενο, Τμήματα με παρεμφερή αντικείμενα, οι αναλογίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με τους φοιτητές, καθώς και η απορροφητικότητα των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.
– Οι πρυτάνεις ζητούν η εφαρμογή του σχεδίου να μετατεθεί για το 2014-15. Εσείς επιμένετε να αποφασιστούν όλα μέχρι τον Φεβρουάριο και η εφαρμογή να αρχίσει το 2013-14. Ποιος ο λόγος της επιλογής σας;
– Η χώρα δεν έχει άλλα περιθώρια. Τα κακώς κείμενα πρέπει να διορθωθούν. Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, που πρέπει να αποτελούν τα πρότυπα της κοινωνίας, πρέπει να δώσουν το βροντερό παράδειγμα. Οφείλουν να είναι οι μπροστάρηδες της αλλαγής. Πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα της ουσιαστικής αναβάθμισης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Για να προσφέρει ουσιαστική γνώση, να επικαιροποιηθούν τα γνωστικά αντικείμενα όπου χρειάζεται, να συνδεθούν με την παραγωγική διαδικασία, να γίνουν τα πτυχία πιο ανταγωνιστικά, για να δημιουργήσουμε συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Εδώ δεν χωράνε καθυστερήσεις. Ολοι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει και οι αναβολές δεν έχουν κανένα νόημα.
– Πανεπιστημιακοί αναφέρουν ότι η υλοποίηση ταυτόχρονα δύο μεγάλων μεταρρυθμίσεων είναι βαρύ φορτίο. Εννοούν την αλλαγή στον τρόπο της διοίκησης των Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του νέου νόμου για τα ΑΕΙ και το σχέδιο «Αθηνά». Δεν φοβάστε τον κίνδυνο αντιδράσεων στα Ιδρύματα αλλά και των κοινωνιών σε πόλεις που τώρα έχουν Τμήματα που θα καταργηθούν;
– Κατ’ αρχήν να πούμε ότι η πρώτη μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα Ιδρύματα εξέλεξαν Συμβούλια με τη συντριπτική συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας. Χάρη στις ρυθμίσεις που φέραμε τον Αύγουστο εφαρμόστηκε σε 2 μήνες ένας νόμος που έμενε ανεφάρμοστος. Το πετύχαμε με διάλογο, συναίνεση, αποφασιστικότητα. Τώρα προχωράμε στο επόμενο και πιο σημαντικό βήμα, το σχέδιο «Αθηνά». Δεν μιλάμε για τυφλές και σπασμωδικές αλλαγές. Μιλάμε για αλλαγές που έχουν στόχο τον εξορθολογισμό, τη συγκέντρωση δυνάμεων και την αναβάθμιση των Ιδρυμάτων και των πτυχίων τους. Κανείς δεν θα χάσει από τις αλλαγές. Ολοι έχουν να κερδίσουν. Πρωτίστως, οι φοιτητές θα αποκτήσουν ισχυρότερα πτυχία και θα είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Οι οικογένειες θα ωφεληθούν γιατί οι θυσίες τους θα έχουν πραγματικό αντίκρισμα. Τα Ιδρύματα θα αναβαθμιστούν διεθνώς. Οι συνάδελφοι καθηγητές θα ωφεληθούν λειτουργώντας σε εξορθολογισμένο και αναβαθμισμένο περιβάλλον. Το διοικητικό προσωπικό θα διασφαλίσει καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η χώρα θα ωφεληθεί μεσοπρόθεσμα γιατί η αναβάθμιση της παιδείας είναι ο πιο σημαντικός μοχλός ανάπτυξης.
– Θα έχετε συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ. Ποια είναι η πρότασή σας για το σχέδιο «Αθηνά»;
– Εχω ήδη συναντηθεί κατ’ ιδίαν με όλους σε πολύ καλό κλίμα. Θα κουβεντιάσουμε τις προτάσεις τους και θα καταλήξουμε στα κριτήρια που θα βοηθήσουν στη λήψη των τελικών αποφάσεων. Είναι προφανές ότι αυτός ο ακαδημαϊκός χάρτης που έχουμε μπροστά μας, επηρεασμένος από τις συνολικές παθογένειες και στρεβλώσεις των τελευταίων τριάντα χρόνων, ξεχείλωσε. Θέλει μάζεμα, νοικοκύρεμα. Θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε γιατί έχουμε χρέος στις επόμενες γενιές. Το διακύβευμα είναι τεράστιο. Ο εξορθολογισμός του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας είναι η αναγκαία προϋπόθεση, όχι μόνο για την οριστική ανάκαμψή της αλλά και για ένα εθνικό μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Κριτήρια
– Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι συγχωνεύσεις και οι καταργήσεις;
– Κριτήρια επιστημονικά, λειτουργικά, αναπτυξιακά. Πρέπει να θεραπεύσουμε την υπερεξειδίκευση των γνωστικών αντικειμένων και να δούμε δυνατότητες συγχώνευσης Τμημάτων με παρεμφερή αντικείμενα. Να δούμε το μέγεθος και τη διάρθρωση των ΑΕΙ, τις αναλογίες διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με τους φοιτητές και το κόστος ανά φοιτητή. Να δούμε την απορρόφηση των αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο, τη συμβολή των Ιδρυμάτων και των γνωστικών αντικειμένων στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Ολα αυτά θα συζητήσουμε με στόχο τη δημιουργία επιστημονικών μονάδων με διεθνές κύρος, βιωσιμότητα και συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Θέλω να τονίσω ότι μελετάμε την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους ΤΕΙ, που συντεχνιακές λογικές επί σειρά ετών τους τα αρνούνται.
– Τι θα γίνει με τους φοιτητές των Τμημάτων που θα καταργηθούν; Υπάρχει περίπτωση να αναγκαστούν να αλλάξουν πόλη;
– Οι φοιτητές θα συνεχίσουν, όπου υπάρχουν συγχωνεύσεις, σε ισχυρότερα Τμήματα με αναβαθμισμένο πτυχίο.
– Με βάση το σχέδιο «Αθηνά», θα μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ;
– Στόχος είναι να διατηρηθεί ο αριθμός των εισακτέων στα ίδια επίπεδα. Αλλά με ένα μηχανογραφικό που δεν θα περιλαμβάνει Τμήματα που οδηγούν a priori στην ανεργία.
– Πολλοί, από το προσωπικό στα Τμήματα που θα καταργηθούν, φοβούνται τον κίνδυνο της απόλυσης ή της μετεγκατάστασης σε άλλη πόλη.
– Δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόλυσης. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όλες οι θέσεις των πανεπιστημιακών και των διοικητικών υπαλλήλων διασφαλίζονται πλήρως. Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων, τις θέσεις εργασίας και δεν αναμένω, παρά σε οριακές περιπτώσεις, ανάγκη μετεγκατάστασης σε γειτονική πόλη.
– Πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να εφαρμόσετε όσα σχεδιάζετε;
– Εχουμε αποδείξει στην πράξη ότι εφαρμόζουμε όσα νομοθετούμε. Απόδειξη οι εκλογές ανάδειξης των Συμβουλίων στα ΑΕΙ που έγιναν εφικτές με τις τροποποιήσεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή το καλοκαίρι.
– Κι αν πάμε σε πρόωρες εκλογές;
– Εκλογές είχαμε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Οσοι ζητούν εκλογές το κάνουν προσπαθώντας να καλύψουν την ένδειά τους σε προτάσεις. Γι’ αυτό και δεν πείθουν κανέναν. Οι πολίτες δεν θέλουν εκλογές, θέλουν να μπει η Ελλάδα σε τροχιά ανάκαμψης.
– Η τρικομματική κυβέρνηση όμως αντιμετωπίζει προβλήματα διαφωνιών, όπως με το φορολογικό.
– Είναι λογικό να υπάρχουν διαφωνίες. Η κυβέρνηση στηρίζεται από τρία κόμματα με πολύ διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες. Παρά ταύτα κατορθώνουμε να τις ξεπερνάμε. Οι προτάσεις που παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο για το φορολογικό, μετά τις κατευθύνσεις που έδωσε ο πρωθυπουργός, απέχουν πάρα πολύ από τα σενάρια που συζητήθηκαν και δείχνουν τον δρόμο για δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Αυτό, άλλωστε, αποτελεί στοιχείο της προγραμματικής συμφωνίας των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ