Σάββατο 28 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα Εξετάσεων Σχολικού Έτους 2011-2012

Aνακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες λήξης των μαθημάτων και διεξαγωγής των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων του φετινού σχολικού έτους. Θα ισχύσουν τα εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ: Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ):

 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. καθώς, επίσης, και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. καθώς, επίσης, και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ. και Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012. Σημειώνεται ότι οι επαναληπτικές εξετάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ. θα αρχίσουν τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ:
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ & BΆ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ , B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι πανελλήνιες εξετάσεις της τελευταίας τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄) στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Επιλογής θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • Οι πανελλήνιες εξετάσεις των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 • Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Τρίτη 12 Ιουνίου 2012 μέχρι και τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012.
 • Οι πτυχιακές εξετάσεις της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 μέχρι και την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012.
 • Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και των ΕΠΑ.Σ., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

H εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια και πέντε (5) εργάσιμες μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, για τα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας σχολικής μονάδας.

Ανακοίνωση των Εισακτέων την Επόμενη Εβδομάδα

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, η ανακοίνωση των εισακτέων των πανελλαδικών μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα. Αναμένεται αύξηση των εισακτέων κατά 8-10% οι οποία θα οφείλεται κατά κύριο λόγο:

- Σε αύξηση των υποψηφίων των Ειδικών Κατηγοριών και
- Στην επανένταξη στο Μηχανογραφικό 15 τμημάτων των ΤΕΙ από τα 24 θα οποία είχαν εξαιρεθεί πέρσι (Τμήματα εμπορίου, ζωικής η φυτικής παραγωγής, ιχθυοκαλλιεργειών κτλ.) και πιθανότατα του τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ.

Φέτος συνολικά υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 110.851 υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) από 116.542 πέρσι.

Πιο αναλυτικά, για τις πανελλαδικές εξετάσεις:

 • Των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ υπέβαλαν αίτηση 87.820 (92.750 πέρσι) υποψήφιοι, εκ των οποίων 15.255 (15.900*) απόφοιτοι.
 • Των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ-Ομάδα Β΄ υπέβαλαν αίτηση 613 (649*) υποψήφιοι, εκ των οποίων 78 (62*) απόφοιτοι.
 • Των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ-Ομάδα Α΄ υπέβαλαν αίτηση 22.418 (23.143*) υποψήφιοι, εκ των οποίων 3.019 (3.047*) απόφοιτοι.

Με το Τωρινό Σύστημα θα Εξεταστούν οι Μαθητές της Α' Λυκείου

Με το τωρινό σύστημα θα εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2014 οι μαθητές που φοιτούν σήμερα στην Α' Λυκείου σύμφωνα με όσα δήλωσε σε συνέντευξη ο υπουργός Παιδείας. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει με την νέα Κυβέρνηση, αυτή θα αφορά στους μαθητές της ΓΆ Γυμνασίου, δηλαδή όλοι οι μαθητές θα έχουν μπροστά τους 3 χρόνια, πριν εφαρμοστεί το νέο σύστημα, οψέποτε εφαρμοστεί.

Στην ίδια συνέντευξη ο υπουργός Παιδείας, δήλωσε επίσης ότι τα βιβλία θα είναι φέτος έγκαιρα στα σχολεία: τον Ιούλιο στα σχολεία Γυμνάσιο και Λύκειο και τον Αύγουστο, στα Δημοτικά.

Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α' και της Β' Λυκείου

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του νέου Ωρολογίου Προγράμματος της Α' και της Β' τάξης του Ημερήσιου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου που θα ισχύσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα υπάρχουν οι εξής αλλαγές:

Στην Α' τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου:

 • Προστίθεται το μάθημα των Αρχών Οικονομίας (που υπήρχε στο πρόγραμμα της Α' Λυκείου μέχρι τη σχολική χρονιά 2010-11).
 • Για το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) διατίθενται 2 ώρες (έναντι 3 που υπήρχαν φέτος).
 • Το σύνολο των ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα μειώνεται σε 32 από 33.

Στη Β' τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου:
 • Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) αντικαθιστά το μάθημα "Πολιτική και Δίκαιο" με 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.
 • Οι μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα μαθήματα "Πολιτική και Δίκαιο" και "Αρχές Φιλοσοφίας" (μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτικό το μάθημα των Αρχών Φιλοσοφίας), με 2 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.
 • Τα μαθήματα Επιλογής από τα οποία οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν 1 (2 ώρες) γίνονται 8 από 14 που ήταν μέχρι πέρσι: Αρχές Οικονομίας, Β' Ξένη Γλώσσα, Στοιχεία Αστρονομίας & Διαστημικής, Γραμμικό Σχέδιο, Ελεύθερο Σχέδιο, Εφαρμογές Υπολογιστών, Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Νεότερη Ευρ. Λογοτεχνία: Ιστορία & Κείμενα.

Δείτε το ΦΕΚ με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α' και Β' Λυκείου στο τμήμα "Ενδιαφέρουν" του εκπαιδευτικού portal: http://www.ekp.gr

Λήξη Διδακτικού Έτους για Λύκεια, Γυμνάσια και Δημοτικά

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το διδακτικό έτος για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια θα λήξει στις 17 Μαΐου, ενώ το διδακτικό έτος για τα Δημοτικά θα λήξει στις 15 Ιουνίου. Επίσης είναι ήδη γνωστά τα εξής:
 • Οι απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας για την Γ΄ τάξη των ημερήσιων και τη Δ΄ τάξη των εσπερινών Γενικών Λυκείων θα ξεκινήσουν στις 7 Ιουνίου, για όσους θα έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.
 • Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄ και Β΄) σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα ξεκινήσουν στις 12 Ιουνίου και θα διενεργηθούν με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει το κάθε λύκειο χωριστά.
 • Οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β΄) για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αρχίσουν τη Δευτέρα 21 Ιουνίου, ενώ οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των ημερήσιων και εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Α΄) θα αρχίσουν την Τρίτη 22 Μαίου.
 • Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου και η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) θα διεξαχθεί περί τα μέσα Ιουνίου.
 • Οι επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ θα αρχίσουν στις 11/06/2012.

Πέμπτη 12 Απριλίου 2012

Αλλαγές στις Ειδικές Κατηγορίες Υποψηφίων 2011 και 2012

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Έθνος", Αλλάζει το καθεστώς για τις ειδικές κατηγορίες εισακτέων στα πανεπιστήμια, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά επανόρθωση "αδικιών" που είχαν προκληθεί πέρυσι στην εισαγωγή υποψηφίων τριτέκνων και πολυτέκνων και γενικώς ειδικών κατηγοριών. Οι ρυθμίσεις αφορούν εκτός από τους φετινούς υποψηφίους και τους υποψηφίους που είχαν δώσει το 2011 πανελλαδικές εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

1. Απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολυτέκνους και από τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα, διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων.

2. Προστίθεται ως ειδική υποκατηγορία, υπαγόμενη σε εκείνη των κοινωνικών κριτηρίων, εκείνη των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος. Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ. υποψηφίων με εκείνους που έχουν αδελφούς ήδη φοιτούντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3. Απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες.

4. Καταργείται η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας. Στο μέτρο που στον νόμο δεν τίθεται σχετικός περιορισμός, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την σχολή της προτίμησής τους χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

5. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αδέλφια που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την υπαγωγή τους στην ειδική κατηγορία εισακτέων θα πρέπει ο αδελφός ή η αδελφή του υποψηφίου να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών και να μην είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

6. Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους αποφοίτους των ειδικών κατηγοριών του 2011 καθώς τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους αποφοίτους του 2011 που μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 2011 που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ή που πληρούσαν τα κριτήρια αυτά κατά την αποφοίτησή τους το 2011, διεκδικούν κατ' αποκλειστικότητα ειδικές θέσεις που ανέρχονται σε επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κατάληψη των θέσεων αυτών θα γίνει χωρίς εξετάσεις, με επανυποβολή μηχανογραφικού στο πλαίσιο της διαδικασίας του 10% (ως παλαιοί απόφοιτοι).

Πέραν των ανωτέρω θέσεων που θα καλυφθούν κατ' αποκλειστικότητα από τους αποφοίτους του 2011, οι ίδιοι απόφοιτοι θα συμμετέχουν και στο 10% των θέσεων εισακτέων και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις ειδικών κατηγοριών, ως υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, μαζί με τους αποφοίτους του 2010 που θα επανυποβάλουν μηχανογραφικά.

Με την ανωτέρω ρύθμιση, σύμφωνα με το υπουργείο παιδείας, αποκαθίσταται η όποια αδικία ή τυχόν άνιση μεταχείριση έναντι των υποψηφίων του έτους 2011.

Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται:

1. Απόφοιτος του 2011 που εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές επαναοριοθετούνται επί το ευμενέστερο με τη νέα ρύθμιση, μπορεί φέτος, καταθέτοντας το μηχανογραφικό του δελτίο, να διεκδικήσει- χωρίς νέα εξέταση- την εισαγωγή του σε κάποια από τις σχολές προτίμησής του, τόσο με το γενικό 10% που αφορά στους αποφοίτους 2011, είτε μέσω των ειδικών κατηγοριών εντός του 10%, είτε με το επιπλέον-για τις ειδικές κατηγορίες- 3% επί του συνόλου των εισακτέων του κάθε τμήματος και της κάθε σχολής. Η διαδικασία γίνεται χωρίς ηλικιακό περιορισμό, χωρίς εισοδηματικό περιορισμό και χωρίς περιορισμό διοικητικής περιφέρειας.

2. Απόφοιτος του 2012, που εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές επαναοριοθετούνται επί το ευμενέστερο με τη νέα ρύθμιση, μπορεί να διεκδικήσει μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων την εισαγωγή του σε κάποια από τις σχολές προτίμησής του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ειδικές επιπλέον θέσεις μέχρι 20% επί του συνόλου των εισακτέων σε κάθε τμήμα και κάθε σχολή.

Τετάρτη 4 Απριλίου 2012

Εγκύκλιος Διεξαγωγής των Πανελλαδικών

Υπογράφτηκε από την υφυπουργό Παιδείας, η εγκύκλιος για τις διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων της Γ' Λυκείου και της Γ' τάξης των ΕΠΑ.Λ-Β.

Δείτε την εγκύκλιο στο τμήμα "Τελευταία Νέα" του εκπαιδευτικού site: www.mixanografiko.gr.

Αριθμός υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2012

Από το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι για τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012 υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής 110.851 υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι, έναντι 116.542 που υπόβαλαν αίτηση το 2011.

Πιο αναλυτικά:

1. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ υπέβαλαν αίτηση 87.820 (92.750 πέρσι) υποψήφιοι, εκ των οποίων 15.255 (15.900) απόφοιτοι.

2. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ-Ομάδα Β΄ υπέβαλαν αίτηση 613 (649) υποψήφιοι, εκ των οποίων 78 (62) απόφοιτοι.

3. Για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ-Ομάδα Α΄ υπέβαλαν αίτηση 22.418 (23.143*) υποψήφιοι, εκ των οποίων 3.019 (3.047*) απόφοιτοι.

Υπενθυμίζεται, ότι χωρίς νέα συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2012, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο, μετά τη λήξη των εξετάσεων σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί, όσοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ ή των ημερήσιων ΕΠΑΛ-Ομάδα Β΄ κατά τα έτη 2010 ή 2011 και επιθυμούν να ζητήσουν εισαγωγή για το 10% των θέσεων.