Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Τα σημερινά θέματα ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Ειδικότερα:
Θέμα Α: Η θεωρία ήταν αναμενόμενη χωρίς προβλήματα.
Θέμα Β:Τα ερωτήματα Β1, Β2 εξετάζουν βασικές γνώσεις. Το ερώτημα Β3 είναι το πιο δύσκολο από όλα τα θέματα.
Θέμα Γ: Απευθύνεται σε σωστά προετοιμασμένους υποψηφίους.
Θέμα Δ: Η επίλυση του θέματος αυτού απαιτεί πολύ καλή κατανόηση των εννοιών.

Γενικό σχόλιο:
Καλύπτεται αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης της Γ Λυκείου, ενώ είναι απαραίτητη και η καλη γνωση υλης προηγούμενων τάξεων. Η σωστή διαχείριση του χρόνου ήταν ένας σημαντικός παράγοντας επιτυχία (ειδικά με την άστοχη επιλογή το δυσκολότερο ερώτημα να είναι το Β3)

Κλείνοντας να παραθέσουμε & το σχόλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας: " Τα θέματα είναι τα δυσκολότερα των τελευταίων ετών και απαιτούν ειδικές τεχνικές, που ίσως δεν προωθούν την έλξη και την αγάπη των μαθητών στα Μαθηματικά. Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία προτίθεται να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με μελέτη και διερεύνηση, για το περιεχόμενο και τον τρόπο εξέτασης των Μαθηματικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση".  
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου